background
logotype
image1 image2 image3

Aannamebeleid Jeugdbegeleiders/Trainers

Met nieuwe vrijwilligers zal een kennismakingsgesprek gehouden worden door een bestuurslid van deze afdeling in de vereniging of een aangewezen plaatsvervanger.Indien de vrijwilliger bij een andere vereniging vandaan komt kan er voorafgaand of tijdens het gesprek om referenties gevraagd worden en kunnen deze mogelijk gecontroleerd worden.

Voor vrijwilligers die met jeugdige spelers gaan werken zal een VOG vereist zijn. De aanvraag voor de VOG zal door de vereniging gedaan worden. De vrijwilliger dient hier zijn medewerking aan te verlenen. 

Gedragscode

Grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige leden/deelnemers aan de activiteiten van de vereniging zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als vereniging voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken/helpen, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

Klik op [Gedragsregels vrijwilligers/trainers] voor de gedragcode.