background
logotype
image1 image2 image3

Privacy policy

Je privacy is voor Badmintonvereniging Nieuw-Vennep van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de vereniging allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen. Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op.

__________________________________________________________________________________________________
17 mei 2018

Begin Lidmaatschap

Wanneer je bij ons een lidmaatschap neemt, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen je persoonsgegevens dan opslaan om zo te registreren wie er bij ons mag sporten. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank.

Hiervoor gebruiken wij je betalingsgegevens, NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht en bondsnummer. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie gedurende het lidmaatschap en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht voor financiële administratie). Daarna archiveren wij jouw gegevens -als je hiervoor toestemming hebt gegeven- naar een oud leden archief. Dat wij alleen in bijzondere gevallen raadplegen (bijvoorbeeld voor een jubileum feestje of jubileumtoernooi waar we ook de oud leden voor willen uitnodigen).

Extra gegevens

 • Middels uw AW-gegevens vult de vereniging een afgeschermde Googlemaps voor analytische doeleinde. Deze gegevens worden na elk seizoen verwijderd en ververst. U staat dus alleen op deze kaart mits u lid bent van de vereniging.
 • Bij uw gegevens kunnen wij ook extra informatie die u ons verstrekt over de gezondheid van u of uw kind noteren. (Een voorbeeld u geeft aan dat uw kind ADHD heeft of andere dingen waar wij rekening mee moeten houden.) Deze geeft u zelf aan en slaan wij daarom gedurende het lidmaatschap op of totdat u aangeeft dat dit weg kan.
 • M.b.t. foto’s kan u op het inschrijfformulier aangeven of u bezwaar heeft dat wij eventueel gemaakte foto’s gebruiken voor het clubblad en/of social media van de club. Ook het bezwaar tegen gebruik van foto’s in promotiemateriaal zoals flyers en advertenties wordt gevraagd en opgeslagen.
 • Voor de jeugd wordt tevens een smoelenboek van het huidige seizoen bijgehouden. Deze wordt aan de jeugdbegeleiders verstrekt om sneller namen te leren kennen.
 • Tevens wordt er een informatiemap in de zaal achter slot en grendel bewaard met uw kinds NAW-gegevens. Mocht er onverhoopt iets gebeuren en uw kind kan ons niet helpen met wie wij moeten bellen, dan kunnen wij dit in deze map opzoeken.
 • Fysieke gegevens: Tijdens het seizoen worden er fysieke testen afgenomen waarvan wij de uitslagen bijhouden ( denk hierbij bijvoorbeeld aan de shuttleruntest of een 5 x 5 meter sprint enzovoorts). Om de voortgang van uw kind te monitoren. Deze gegevens zijn inzichtelijk voor de jeugdbegeleiders en op aanvraag door ouders/verzorgers en jeugdlid zelf. Deze gegevens worden bewaard op papier in een beveiligde map bij de hoofdtrainer.
 • Beeldmateriaal: Onder beeldmateriaal verstaan wij foto’s en video’s deze kunnen eventueel genomen worden om beter te analyseren hoe een speler slaat of speelt. Het doel hiervan is de speler te laten zien wat deze goed of fout doet. En hoe deze zich verbeterd heeft. Beeldmateriaal met dit specifieke doel blijft maximaal één seizoen bewaard op beveiligde media opslag. Indien het wenselijk is materiaal langer op te slaan of voor andere doeleinden te gebruiken zal eerst expliciet toestemming gevraagd worden aan de speler c.q. ouder/verzorger.
 • Deeldiploma’s: Jeugdspelers kunnen deeldiploma’s halen hiervoor slaan wij hun score per deeldiploma op zodat we kunnen registreren voor welk deeldiploma het jeugdlid op moet gaan en of deze behaald is. Deze gegevens staan in onze online ledenadministratie. En is zoals onderstaand aangegeven beveiligd.

Andere partijen

Wij geven je persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor onze dienstverlening of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.
Door lid te worden van onze vereniging wordt je ook lid van de bond en worden je gegevens ook opgenomen in de ledenadministratie van de bond. De Privacy verklaring van Badminton Nederland is te vinden op: https://www.badminton.nl/privacyverklaring

Clubbladen en Flitzmails

Wij willen jou graag informatie sturen, middels ons clubblad, korte nieuwsbrieven of korte informatie mails. Dit doen wij: per e-mail en social media. Dit doen wij om jou op de hoogte te houden wat er speelt binnen de club, zoals bijvoorbeeld een avond dat de zaal gesloten is, hoe hebben de competitie teams gespeeld, of een extra dienst die je bij de club kunt afnemen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven je persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor onze dienstverlening of als wij dat wettelijk verplicht zijn.
Wij werken met bepaalde bedrijven en bonden samen. Deze partners kunnen dus je persoonsgegevens krijgen. Dit is nodig om jou volledig lid te maken van de club en bond. Wij hebben strikte afspraken met hen en zij moeten de Europese privacywet naleven.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om je privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam + wachtwoord en een login token; (two way verificatie login)
 • De gegevens worden na ontvangst van het inschrijfformulier opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem;
 • Wij maken gebruik van een beveiligde verbinding (Secure Sockets Layer of SSL)
 • Alle personen die bij uw gegevens kunnen hebben een geheimhoudingscontract getekend.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik 

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij kunnen u vragen om een identificatie bewijs.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens:

Badmintonvereniging Nieuw-Vennep
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.