background
logotype
image1 image2 image3

VOG

Verklaring Omtrent Gedrag

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. 

Een (VOG) is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan , een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging of bond een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt. 

Badmintonvereniging Nieuw Vennep onderschrijft bovenstaande volledig, wat zich o.a. uit in het aannamebeleid dat we hanteren voor vrijwilligers zoals trainers en begeleiders. Daarnaast hanteren we specifieke gedragregels voor jeugdbegeleiders en trainers en kent onze vereniging een vertrouwenscontactpersoon. 

Wilt u hier meer over weten klik dan hieronder op het specifieke onderwerp.
•    Aannamebeleid jeugdbegeleiders/trainers
•    Gedragsregels vrijwilligers/trainers
•    Vertrouwens contactpersoon